Lần nào đi Grab Bike mình cũng bắt chuyện với các bạn lái xe. Lần nào cũng hỏi han và cả ở Hà Nội hay Hồ Chí Minh mình cũng đều phải dặn các bạn ấy: “Đi chậm thôi em ạ, nhanh 1 phút chậm cả đời. Đi chậm để an toàn cho cả bản thân em và khách hàng của em nữa”.
Hôm nay trời rất lạnh, rất rất lạnh, mình thì rất vội vì có quá nhiều việc phải giải quyết! Rất gấp gáp nên phải đi Grab Bike cho nhanh. Nhưng thằng cu em này quá xuất sắc, nó cứ slow slow… so so slow. Chắc vận tốc bằng đạp xe mà mình phải đi xa cả chục cây số.
Slow…
Slow… Slow…
Mình sốt ruột quá, định bảo nó rằng em nhanh lên chút cho anh nhờ em ơi. Nhưng mình phải kìm nén cái miệng mình lại. Đúng rồi, không thể vì cá nhân mình mà ảnh hưởng tới thói quen làm việc của em nó và ảnh hưởng tới cả những khách hàng sau này của nó! Kiên nhẫn thôi vì mình vẫn hay dặn các bạn ấy là: “Nhanh 1 phút chậm cả đời mà” 😀
Em nó vẫn cứ đi chậm, rất chậm.
À, có thể vì em nó lạnh sun bởi cái áo mỏng manh, thôi tối về xin phép vợ vì mình đã quàng cho nó cái khăn vợ tặng mình rồi.
CHẬM THÔI. CHẬM CHẬM THÔI CÁC BÁC NHÉ. NHANH 1 PHÚT, CHẬM CẢ ĐỜI ♡
#Linhquangcao #chiase #songcham #songhanhphuc

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *